Lista szkoleń

Neurodydaktyka – jak uczy się mózg

Szkolenie dostępne online
Szkolenie stacjonarne
 • Czas trwania jednego szkolenia:

  135 minut (3h dydaktyczne)

 • Kurs obejmuje:

  3 spotkania szkoleniowe, każde po 135 minut

Opis szkolenia

Celem szkolenia jest pogłębienie wiedzy i zdobycie nowych umiejętności w zakresie nauczania z wykorzystaniem najnowszych odkryć neuronauki. Neurodydaktyka to kreatywne przekraczanie granic, czyli edukacja z wyobraźnią. Dotyczy przełamania schematów myślenia, działania i kształcenia aktywizującego, wyzwalającego samodzielność i inicjatywę u odbiorców.  Pozwala  zrozumieć  znaczenie  aktywności  w  efektywnym  uczeniu  się  oraz  ilustruje sposób, w jaki „uczą się” neurony. Dzięki szkoleniu, Uczestnicy lepiej zrozumieją potrzeby uczniów związane z efektywną nauką i odpoczynkiem.

Uczestnicy szkolenia dowiedzą się, jak:

 • pobudzać ciekawość poznawczą
 • stymulować i motywować do myślenia i poszukiwania
 • tworzyć wspólnotę badawczą ze swymi uczniami
 • uczestniczyć w dialogu jako wspólnym przedsięwzięciu
 • podążać w myśleniu za swymi uczniami
 • nauczać strategii potrzebnych do rozwiązywania problemów w sposób twórczy
 • pomagać odkrywać talenty i drzemiący w uczniach potencjał

Korzyści, jakie przynosi neurodydaktyka w szkole:

 • wyzwala kreatywność i entuzjazm nauczyciela
 • gwarantuje indywidualizację procesu nauczania
 • rozwija twórcze myślenie uczniów
 • przyczynia się do stosowania różnych metod i technik rozwijających myślenie twórcze
 •  daje możliwość stosowania aktywizujących metod nauczania
 • przyczynia się do doceniania zaangażowania ucznia i prezentacji jego wytworów

Program szkolenia:

 • Czym jest neurodydaktyka
 • Rola emocji i wyobraźni w praktyce dydaktycznej
 • Mechanizmy pamięci i koncentracji -ćwiczenia praktyczne
 • Schemat efektywnych powtórek – ćwiczenia praktyczne
 • Projektowanie skutecznych jednostek lekcyjnych – ćwiczenia praktyczne
 • Odżywianie mózgu
 • Cena:

  Ostateczna cena uzależniona jest od ilości uczestników oraz lokalizacji warsztatów.

 • Dbamy o bezpieczeństwo:

  Wszystkie rekwizyty są dezynfekowane. Prowadzący posiada maseczki i płyn do dezynfekcji dostępny dla uczestników.

 • „W szkoleniu uwzględnione są treści dotyczące rozwijania wybranych kompetencji kluczowych, zgodnie z zaleceniami Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej z  dnia 22 maja 2018 roku w sprawie kompetencji kluczowych w procesie uczenia się przez całe życie (2018/C 189/01)”

Neurodydaktyka – jak uczy się mózg

Szkolenie dostępne online
Szkolenie stacjonarne
 • Czas trwania jednego szkolenia:

  135 minut (3h dydaktyczne)

 • Kurs obejmuje:

  3 spotkania szkoleniowe, każde po 135 minut

Opis szkolenia

Celem szkolenia jest pogłębienie wiedzy i zdobycie nowych umiejętności w zakresie nauczania z wykorzystaniem najnowszych odkryć neuronauki. Neurodydaktyka to kreatywne przekraczanie granic, czyli edukacja z wyobraźnią. Dotyczy przełamania schematów myślenia, działania i kształcenia aktywizującego, wyzwalającego samodzielność i inicjatywę u odbiorców.  Pozwala  zrozumieć  znaczenie  aktywności  w  efektywnym  uczeniu  się  oraz  ilustruje sposób, w jaki „uczą się” neurony. Dzięki szkoleniu, Uczestnicy lepiej zrozumieją potrzeby uczniów związane z efektywną nauką i odpoczynkiem.

Uczestnicy szkolenia dowiedzą się, jak:

 • pobudzać ciekawość poznawczą
 • stymulować i motywować do myślenia i poszukiwania
 • tworzyć wspólnotę badawczą ze swymi uczniami
 • uczestniczyć w dialogu jako wspólnym przedsięwzięciu
 • podążać w myśleniu za swymi uczniami
 • nauczać strategii potrzebnych do rozwiązywania problemów w sposób twórczy
 • pomagać odkrywać talenty i drzemiący w uczniach potencjał

Korzyści, jakie przynosi neurodydaktyka w szkole:

 • wyzwala kreatywność i entuzjazm nauczyciela
 • gwarantuje indywidualizację procesu nauczania
 • rozwija twórcze myślenie uczniów
 • przyczynia się do stosowania różnych metod i technik rozwijających myślenie twórcze
 •  daje możliwość stosowania aktywizujących metod nauczania
 • przyczynia się do doceniania zaangażowania ucznia i prezentacji jego wytworów

Program szkolenia:

 • Czym jest neurodydaktyka
 • Rola emocji i wyobraźni w praktyce dydaktycznej
 • Mechanizmy pamięci i koncentracji -ćwiczenia praktyczne
 • Schemat efektywnych powtórek – ćwiczenia praktyczne
 • Projektowanie skutecznych jednostek lekcyjnych – ćwiczenia praktyczne
 • Odżywianie mózgu
 • Cena:

  Ostateczna cena uzależniona jest od ilości uczestników oraz lokalizacji warsztatów.

 • Dbamy o bezpieczeństwo:

  Wszystkie rekwizyty są dezynfekowane. Prowadzący posiada maseczki i płyn do dezynfekcji dostępny dla uczestników.

 • „W szkoleniu uwzględnione są treści dotyczące rozwijania wybranych kompetencji kluczowych, zgodnie z zaleceniami Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej z  dnia 22 maja 2018 roku w sprawie kompetencji kluczowych w procesie uczenia się przez całe życie (2018/C 189/01)”

Neurodydaktyka – jak uczy się mózg

Opis szkolenia

Celem szkolenia jest pogłębienie wiedzy i zdobycie nowych umiejętności w zakresie nauczania z wykorzystaniem najnowszych odkryć neuronauki. Neurodydaktyka to kreatywne przekraczanie granic, czyli edukacja z wyobraźnią. Dotyczy przełamania schematów myślenia, działania i kształcenia aktywizującego, wyzwalającego samodzielność i inicjatywę u odbiorców.  Pozwala  zrozumieć  znaczenie  aktywności  w  efektywnym  uczeniu  się  oraz  ilustruje sposób, w jaki „uczą się” neurony. Dzięki szkoleniu, Uczestnicy lepiej zrozumieją potrzeby uczniów związane z efektywną nauką i odpoczynkiem.

Uczestnicy szkolenia dowiedzą się, jak:

 • pobudzać ciekawość poznawczą
 • stymulować i motywować do myślenia i poszukiwania
 • tworzyć wspólnotę badawczą ze swymi uczniami
 • uczestniczyć w dialogu jako wspólnym przedsięwzięciu
 • podążać w myśleniu za swymi uczniami
 • nauczać strategii potrzebnych do rozwiązywania problemów w sposób twórczy
 • pomagać odkrywać talenty i drzemiący w uczniach potencjał

Korzyści, jakie przynosi neurodydaktyka w szkole:

 • wyzwala kreatywność i entuzjazm nauczyciela
 • gwarantuje indywidualizację procesu nauczania
 • rozwija twórcze myślenie uczniów
 • przyczynia się do stosowania różnych metod i technik rozwijających myślenie twórcze
 •  daje możliwość stosowania aktywizujących metod nauczania
 • przyczynia się do doceniania zaangażowania ucznia i prezentacji jego wytworów

Program szkolenia:

 • Czym jest neurodydaktyka
 • Rola emocji i wyobraźni w praktyce dydaktycznej
 • Mechanizmy pamięci i koncentracji -ćwiczenia praktyczne
 • Schemat efektywnych powtórek – ćwiczenia praktyczne
 • Projektowanie skutecznych jednostek lekcyjnych – ćwiczenia praktyczne
 • Odżywianie mózgu