Lista szkoleń

Uczenie się we współpracy

Szkolenie dostępne online
Szkolenie stacjonarne

Opis szkolenia

Nauczyciele organizując pracę w zespołach podczas zajęć lekcyjnych zauważają, że uczniowie  siedząc w zespołach rzadko ze sobą współpracują. Często jeden uczeń przejmuje rolę lidera i pracuje w większości sam, reszta uczniów się przygląda  lub każdy z  członków zespołu wykonuje  to samo zadanie. Można więc uznać, że uczniowie nie potrafią współpracować  pracując w zespołach. Szkolenie dostarczy nauczycielom teoretycznej wiedzy i praktycznych umiejętności, jak organizować  uczenie się poprzez współpracę  w zespołach, żeby każdy uczeń wiedział na czym polega dobra współpraca i jednocześnie sam zdobywał wiedzę na miarę swoich możliwości.

Korzyści ze szkolenia:

 • Uczestnicy wiedzą się, jak stworzyć “przestrzeń” do zespołowego uczenia się,
 • znają warunki, które muszą zostać spełnione, aby podczas pracy zespołowej wystąpiła współpraca,
 • wiedzą jakie są metody uczenia się we współpracy , jak je zorganizować z korzyścią dla uczniów.

Program szkolenia:

 • Atmosfera sprzyjająca uczeniu się.
 • Tworzenie  klimatu do pracy w zespołach.
 • Cechy warunkujące skuteczną  współpracę.
 • Metody uczenia się opartego na współpracy.
 • Ustrukturyzowane  uczenie się we współpracy.
 • Nieformalne metody uczenia się w grupie.
 • 7 cech dobrze funkcjonującego zespołu wg. Kena Blancharda.
 • Jak uczyć właściwej współpracy.
 • Przykłady uczenia się w zespołach.
 • Ocena koleżeńska i samoocena pracy grupowej.
 • Korzyści ze stosowania uczenia się we współpracy.
 • Cena:

  Ostateczna cena uzależniona jest od ilości uczestników oraz lokalizacji warsztatów.

 • Dbamy o bezpieczeństwo:

  Wszystkie rekwizyty są dezynfekowane. Prowadzący posiada maseczki i płyn do dezynfekcji dostępny dla uczestników.

Uczenie się we współpracy

Szkolenie dostępne online
Szkolenie stacjonarne

Opis szkolenia

Nauczyciele organizując pracę w zespołach podczas zajęć lekcyjnych zauważają, że uczniowie  siedząc w zespołach rzadko ze sobą współpracują. Często jeden uczeń przejmuje rolę lidera i pracuje w większości sam, reszta uczniów się przygląda  lub każdy z  członków zespołu wykonuje  to samo zadanie. Można więc uznać, że uczniowie nie potrafią współpracować  pracując w zespołach. Szkolenie dostarczy nauczycielom teoretycznej wiedzy i praktycznych umiejętności, jak organizować  uczenie się poprzez współpracę  w zespołach, żeby każdy uczeń wiedział na czym polega dobra współpraca i jednocześnie sam zdobywał wiedzę na miarę swoich możliwości.

Korzyści ze szkolenia:

 • Uczestnicy wiedzą się, jak stworzyć “przestrzeń” do zespołowego uczenia się,
 • znają warunki, które muszą zostać spełnione, aby podczas pracy zespołowej wystąpiła współpraca,
 • wiedzą jakie są metody uczenia się we współpracy , jak je zorganizować z korzyścią dla uczniów.

Program szkolenia:

 • Atmosfera sprzyjająca uczeniu się.
 • Tworzenie  klimatu do pracy w zespołach.
 • Cechy warunkujące skuteczną  współpracę.
 • Metody uczenia się opartego na współpracy.
 • Ustrukturyzowane  uczenie się we współpracy.
 • Nieformalne metody uczenia się w grupie.
 • 7 cech dobrze funkcjonującego zespołu wg. Kena Blancharda.
 • Jak uczyć właściwej współpracy.
 • Przykłady uczenia się w zespołach.
 • Ocena koleżeńska i samoocena pracy grupowej.
 • Korzyści ze stosowania uczenia się we współpracy.
 • Cena:

  Ostateczna cena uzależniona jest od ilości uczestników oraz lokalizacji warsztatów.

 • Dbamy o bezpieczeństwo:

  Wszystkie rekwizyty są dezynfekowane. Prowadzący posiada maseczki i płyn do dezynfekcji dostępny dla uczestników.

Uczenie się we współpracy

Opis szkolenia

Nauczyciele organizując pracę w zespołach podczas zajęć lekcyjnych zauważają, że uczniowie  siedząc w zespołach rzadko ze sobą współpracują. Często jeden uczeń przejmuje rolę lidera i pracuje w większości sam, reszta uczniów się przygląda  lub każdy z  członków zespołu wykonuje  to samo zadanie. Można więc uznać, że uczniowie nie potrafią współpracować  pracując w zespołach. Szkolenie dostarczy nauczycielom teoretycznej wiedzy i praktycznych umiejętności, jak organizować  uczenie się poprzez współpracę  w zespołach, żeby każdy uczeń wiedział na czym polega dobra współpraca i jednocześnie sam zdobywał wiedzę na miarę swoich możliwości.

Korzyści ze szkolenia:

 • Uczestnicy wiedzą się, jak stworzyć “przestrzeń” do zespołowego uczenia się,
 • znają warunki, które muszą zostać spełnione, aby podczas pracy zespołowej wystąpiła współpraca,
 • wiedzą jakie są metody uczenia się we współpracy , jak je zorganizować z korzyścią dla uczniów.

Program szkolenia:

 • Atmosfera sprzyjająca uczeniu się.
 • Tworzenie  klimatu do pracy w zespołach.
 • Cechy warunkujące skuteczną  współpracę.
 • Metody uczenia się opartego na współpracy.
 • Ustrukturyzowane  uczenie się we współpracy.
 • Nieformalne metody uczenia się w grupie.
 • 7 cech dobrze funkcjonującego zespołu wg. Kena Blancharda.
 • Jak uczyć właściwej współpracy.
 • Przykłady uczenia się w zespołach.
 • Ocena koleżeńska i samoocena pracy grupowej.
 • Korzyści ze stosowania uczenia się we współpracy.