Lista szkoleń

Warsztaty kreatywnego myślenia

Szkolenie dostępne online
Szkolenie stacjonarne
 • Opcja standardowa:

  5 spotkań x 2 godz.

Opis szkolenia

Celem warsztatów jest pobudzenie wyobraźni, elastyczności myślenia i pomysłowości oraz rozwijanie wytrwałości w pokonywaniu trudności. Zajęcia pozwolą uczestnikom ćwiczyć kreatywność, rozumianą jako wprowadzanie indywidualnych pomysłów w czyn. Polem działań będą proste zadania, stymulujące twórcze myślenie. Zagadki, historyjki, układanki, rymowanki i zadania ruchowe. Uczestnicy będą korzystać z różnych przedmiotów, które staną się dla nich inspiracją.

 •  Wypracowanie podejścia „otwartego umysłu”
 • Analiza trudności blokujących myślenie kreatywne
 • Poznanie zasad pobudzania myślenia
 • Budowanie skojarzeń
 • Poznanie skutecznego komunikowania się w grupie
 • Pobudzenie motywacji rozwijania motywacji twórczej
 • Nauka przez zabawę i kotwiczenie pozytywnych emocji
 • Zrozumienie własnych przeszkód w kreatywnym myśleniu
 • Umiejętność diagnozowania ograniczeń
 • Wdrożenie technik i metod twórczego myślenia

Cześć 1
Wprowadzenie – wybitne osiągnięć umysłowych ( przykłady ze sztuki, literatury, świata nauki)
Poznanie narzędzi myślenia kreatywnego.
Cześć 2
Super pamięć – techniki zapamiętywania
Mindmapping – technika pobudzania procesów myślowych
Cześć 3
Myślenie analityczne i logiczne. Techniki Trenowania Umysłu
Praktyczne metody podejmowania decyzji
Cześć 4
Techniki kreowanie pomysłów
Narzędzia kreatywności: struktura, procedura, relacja, zmiana poziomów i zmiana punktu widzenia.
Część 5:
Energizery, czyli jak pobudzić mózg to twórczej dynamicznej pracy

 • Cena:

  Ostateczna cena uzależniona jest od ilości uczestników oraz lokalizacji warsztatów.

 • Dbamy o bezpieczeństwo:

  Wszystkie rekwizyty są dezynfekowane. Prowadzący posiada maseczki i płyn do dezynfekcji dostępny dla uczestników.

Warsztaty kreatywnego myślenia

Szkolenie dostępne online
Szkolenie stacjonarne
 • Opcja standardowa:

  5 spotkań x 2 godz.

Opis szkolenia

Celem warsztatów jest pobudzenie wyobraźni, elastyczności myślenia i pomysłowości oraz rozwijanie wytrwałości w pokonywaniu trudności. Zajęcia pozwolą uczestnikom ćwiczyć kreatywność, rozumianą jako wprowadzanie indywidualnych pomysłów w czyn. Polem działań będą proste zadania, stymulujące twórcze myślenie. Zagadki, historyjki, układanki, rymowanki i zadania ruchowe. Uczestnicy będą korzystać z różnych przedmiotów, które staną się dla nich inspiracją.

 •  Wypracowanie podejścia „otwartego umysłu”
 • Analiza trudności blokujących myślenie kreatywne
 • Poznanie zasad pobudzania myślenia
 • Budowanie skojarzeń
 • Poznanie skutecznego komunikowania się w grupie
 • Pobudzenie motywacji rozwijania motywacji twórczej
 • Nauka przez zabawę i kotwiczenie pozytywnych emocji
 • Zrozumienie własnych przeszkód w kreatywnym myśleniu
 • Umiejętność diagnozowania ograniczeń
 • Wdrożenie technik i metod twórczego myślenia

Cześć 1
Wprowadzenie – wybitne osiągnięć umysłowych ( przykłady ze sztuki, literatury, świata nauki)
Poznanie narzędzi myślenia kreatywnego.
Cześć 2
Super pamięć – techniki zapamiętywania
Mindmapping – technika pobudzania procesów myślowych
Cześć 3
Myślenie analityczne i logiczne. Techniki Trenowania Umysłu
Praktyczne metody podejmowania decyzji
Cześć 4
Techniki kreowanie pomysłów
Narzędzia kreatywności: struktura, procedura, relacja, zmiana poziomów i zmiana punktu widzenia.
Część 5:
Energizery, czyli jak pobudzić mózg to twórczej dynamicznej pracy

 • Cena:

  Ostateczna cena uzależniona jest od ilości uczestników oraz lokalizacji warsztatów.

 • Dbamy o bezpieczeństwo:

  Wszystkie rekwizyty są dezynfekowane. Prowadzący posiada maseczki i płyn do dezynfekcji dostępny dla uczestników.

Warsztaty kreatywnego myślenia

Opis szkolenia

Celem warsztatów jest pobudzenie wyobraźni, elastyczności myślenia i pomysłowości oraz rozwijanie wytrwałości w pokonywaniu trudności. Zajęcia pozwolą uczestnikom ćwiczyć kreatywność, rozumianą jako wprowadzanie indywidualnych pomysłów w czyn. Polem działań będą proste zadania, stymulujące twórcze myślenie. Zagadki, historyjki, układanki, rymowanki i zadania ruchowe. Uczestnicy będą korzystać z różnych przedmiotów, które staną się dla nich inspiracją.

 •  Wypracowanie podejścia „otwartego umysłu”
 • Analiza trudności blokujących myślenie kreatywne
 • Poznanie zasad pobudzania myślenia
 • Budowanie skojarzeń
 • Poznanie skutecznego komunikowania się w grupie
 • Pobudzenie motywacji rozwijania motywacji twórczej
 • Nauka przez zabawę i kotwiczenie pozytywnych emocji
 • Zrozumienie własnych przeszkód w kreatywnym myśleniu
 • Umiejętność diagnozowania ograniczeń
 • Wdrożenie technik i metod twórczego myślenia

Cześć 1
Wprowadzenie – wybitne osiągnięć umysłowych ( przykłady ze sztuki, literatury, świata nauki)
Poznanie narzędzi myślenia kreatywnego.
Cześć 2
Super pamięć – techniki zapamiętywania
Mindmapping – technika pobudzania procesów myślowych
Cześć 3
Myślenie analityczne i logiczne. Techniki Trenowania Umysłu
Praktyczne metody podejmowania decyzji
Cześć 4
Techniki kreowanie pomysłów
Narzędzia kreatywności: struktura, procedura, relacja, zmiana poziomów i zmiana punktu widzenia.
Część 5:
Energizery, czyli jak pobudzić mózg to twórczej dynamicznej pracy