Lista szkoleń

Sztuka efektywnej komunikacji

Szkolenie dostępne online
Szkolenie stacjonarne
 • Czas trwania:

  opcja standardowa 5h

 • Liczba uczestników:

  Jedna grupa max 30 osób

Opis szkolenia

Wysoko rozwinięte kompetencje komunikacyjne są wymagane praktycznie na każdym stanowisku, gdyż sprawne komunikowanie się jest podstawą efektywnej organizacji. Świadomość własnego stylu komunikacji i jego wpływu na funkcjonowanie otoczenia, a również zdolność jego kontroli jest niezbędna, by zostać zrozumianym, oraz rozumieć innych. Szkolenie jest praktycznym treningiem prowadzącym do wypracowania i przećwiczenia umiejętności koniecznych do efektywnej komunikacji. Metoda szkoleniowa bazuje na scenkach i symulacjach.

Grupa docelowa

Szkolenie przeznaczone jest dla wszystkich, którzy podczas bezpośrednich kontaktów ze współpracownikami, przełożonymi, klientami chcą lub potrzebują komunikować się efektywniej.

Rezultaty:

 • Poznanie wartości komunikacji werbalnej i pozawerbalnej
 • Poznanie narzędzi służących podnoszeniu kompetencji, tj. asertywność, mowa ciała, uważne słuchanie
 • Umiejętność kontrolowania komunikatów
 • Znajomość procesu skutecznej komunikacji i potencjalnych przeszkód
 • Asertywność w komunikacji
 • Cena:

  Ostateczna cena uzależniona jest od ilości uczestników oraz lokalizacji warsztatów.

 • Dbamy o bezpieczeństwo:

  Wszystkie rekwizyty są dezynfekowane. Prowadzący posiada maseczki i płyn do dezynfekcji dostępny dla uczestników.

Sztuka efektywnej komunikacji

Szkolenie dostępne online
Szkolenie stacjonarne
 • Czas trwania:

  opcja standardowa 5h

 • Liczba uczestników:

  Jedna grupa max 30 osób

Opis szkolenia

Wysoko rozwinięte kompetencje komunikacyjne są wymagane praktycznie na każdym stanowisku, gdyż sprawne komunikowanie się jest podstawą efektywnej organizacji. Świadomość własnego stylu komunikacji i jego wpływu na funkcjonowanie otoczenia, a również zdolność jego kontroli jest niezbędna, by zostać zrozumianym, oraz rozumieć innych. Szkolenie jest praktycznym treningiem prowadzącym do wypracowania i przećwiczenia umiejętności koniecznych do efektywnej komunikacji. Metoda szkoleniowa bazuje na scenkach i symulacjach.

Grupa docelowa

Szkolenie przeznaczone jest dla wszystkich, którzy podczas bezpośrednich kontaktów ze współpracownikami, przełożonymi, klientami chcą lub potrzebują komunikować się efektywniej.

Rezultaty:

 • Poznanie wartości komunikacji werbalnej i pozawerbalnej
 • Poznanie narzędzi służących podnoszeniu kompetencji, tj. asertywność, mowa ciała, uważne słuchanie
 • Umiejętność kontrolowania komunikatów
 • Znajomość procesu skutecznej komunikacji i potencjalnych przeszkód
 • Asertywność w komunikacji
 • Cena:

  Ostateczna cena uzależniona jest od ilości uczestników oraz lokalizacji warsztatów.

 • Dbamy o bezpieczeństwo:

  Wszystkie rekwizyty są dezynfekowane. Prowadzący posiada maseczki i płyn do dezynfekcji dostępny dla uczestników.

Sztuka efektywnej komunikacji

Opis szkolenia

Wysoko rozwinięte kompetencje komunikacyjne są wymagane praktycznie na każdym stanowisku, gdyż sprawne komunikowanie się jest podstawą efektywnej organizacji. Świadomość własnego stylu komunikacji i jego wpływu na funkcjonowanie otoczenia, a również zdolność jego kontroli jest niezbędna, by zostać zrozumianym, oraz rozumieć innych. Szkolenie jest praktycznym treningiem prowadzącym do wypracowania i przećwiczenia umiejętności koniecznych do efektywnej komunikacji. Metoda szkoleniowa bazuje na scenkach i symulacjach.

Grupa docelowa

Szkolenie przeznaczone jest dla wszystkich, którzy podczas bezpośrednich kontaktów ze współpracownikami, przełożonymi, klientami chcą lub potrzebują komunikować się efektywniej.

Rezultaty:

 • Poznanie wartości komunikacji werbalnej i pozawerbalnej
 • Poznanie narzędzi służących podnoszeniu kompetencji, tj. asertywność, mowa ciała, uważne słuchanie
 • Umiejętność kontrolowania komunikatów
 • Znajomość procesu skutecznej komunikacji i potencjalnych przeszkód
 • Asertywność w komunikacji