Lista szkoleń

Sztuka prezentacji i wystąpień publicznych

Szkolenie koncentruje się na praktycznym wypracowaniu i przećwiczeniu umiejętności potrzebnych do zdobycia i utrzymania uwagi słuchaczy, radzenia sobie w trudnych sytuacjach oraz panowania nad stresem.

 • Opcja standardowa 2 x 5h

 • Max liczba osób w jednej grupie: 30 osób

Przejdź do oferty

Znajdź swoją wewnętrzną siłę

Czym jest siła wewnętrzna? Czy jest wiarą w siebie, odwagą, by robić to, o czym się marzy a może poczuciem własnej wartości.

 • Opcja standardowa 5h

 • Max liczba osób w jednej grupie: 30 osób

Przejdź do oferty
warsztaty plastyczne dla nauczycieli i pedagogów warszawa mazowieckie

TEAM UP! Zespół wysokiej jakości

We współczesnych organizacjach praca zespołowa jest często podstawą do osiągania oczekiwanych rezultatów biznesowych.

 • Opcja standardowa 5h

 • Max liczba osób w jednej grupie: 30 osób

Przejdź do oferty

Zarządzanie stresem i emocjami

To szkolenie skierowane jest do osób żyjących w permanentnym napięciu i niepokoju, osób odczuwających lęk przed przyszłością, mających uczucie bezsilności a chcących wreszcie coś z tym zrobić i być bardziej efektywnymi w pracy i życiu osobistym.

 • Opcja standardowa: 5h

 • Max liczba osób w jednej grupie: 30 osób

Przejdź do oferty

Sztuka efektywnej komunikacji

Wysoko rozwinięte kompetencje komunikacyjne są wymagane praktycznie na każdym stanowisku, gdyż sprawne komunikowanie się jest podstawą efektywnej organizacji.

 • Opcja standardowa 5h

 • Max liczba osób w jednej grupie: 30 osób

Przejdź do oferty

Zarządzanie sobą w czasie i organizacja czasu

Zarządzanie sobą w czasie to umiejętność istotna zarówno w życiu zawodowym jak i prywatnym. Wiedza i kompetencje związane z organizacją czasu pozwalają nam zwiększyć swoją efektywność osobistą, satysfakcję życiową, przyczyniają się także do wzrostu wydajności we wszystkich kontekstach naszego życia.

 • Opcja standardowa: 6h

 • Max liczba osób w jednej grupie: 30 osób

Przejdź do oferty

Zwolnij i żyj – mindfulness

Warsztaty uważności mindfulness są treningiem uczącym, jak zamiast pędu w życiu, móc świadomie, godnie i spokojnie je przeżywać, doświadczając szczęścia i radości każdego kolejnego dnia.

 • Opcja standardowa: 2 x 4h

 • Max liczba osób w jednej grupie: 30 osób

Przejdź do oferty

Umysł na siłowni – Twój mózg a Twoje sukcesy

To, na ile jesteśmy efektywni w swoich działaniach, zależy w dużym stopniu od poziomu energii, jakim dysponuje nasz mózg, od umiejętności radzenia sobie ze stresem oraz od wiedzy, jakie sprawdzone strategie postępowania stosować w różnych obszarach, w których funkcjonujemy.

 • Opcja standardowa: 2 x 5h

 • Max liczba osób w jednej grupie: 30 osób

Przejdź do oferty