Program kursu obejmuje między innymi:

 1. Podstawy teoretyczne dotyczące motopedagogiki, psychomotoryki oraz
  pedagogiki cyrku w kontekście pracy z dziećmi, młodzieżą, seniorami,
  osobami z dysfunkcjami SI.
 2. Poznanie ćwiczeń, gier i zabaw integracyjno-rozwojowych
  wykorzystujących: ruch, taniec, śpiew, muzykę, różnorodne rekwizyty.
 3. Naukę umiejętności cyrkowych:
  żonglerka chusteczkami,
  żonglerka piłkami,
  ekwilibrystyka (trening równowagi) ,
  manipulacja talerzami cyrkowymi,
  i inne.
 4. Zdobycie wiedzy na temat psycho-fizycznych korzyści wynikających ze
  stosowania motopedagogiki oraz pedagogiki cyrku jako metody
  wspierającej naukę i rozwój osób na poszczególnych etapach ich życia
  (więcej: https://arenakultury.pl/cyrkoteka/wiedza/motopedagogika/
 5. Podczas szkolenia Uczestnicy poznają metody wspierające integrację
  sensoryczną, komunikację, współpracę podopiecznych z wykorzystaniem
  m.in. działań z cyklu „ruch i rytm – body percusion” oraz metod
  pedagogiki cyrku. Dowiedzą się jak stworzyć scenariusz i występ
  artystyczny wykorzystując zaproponowane podczas szkolenia działania.

Każdy Uczestnik kursu otrzyma między innymi :

 • 3 piłeczki do żonglowania
 • niezbędne materiały teoretyczne dotyczące motopedagogiki oraz
  pedagogiki cyrku,
 • gotowe scenariusze do prowadzenia zajęć wykorzystujących
  motopedagogikę oraz pedagogikę cyrku,
 • zbiór różnorodnych utworów muzycznych do wykorzystania podczas
  zabaw ruchowych
 • nagrania ćwiczeń i zabaw

  Zapisy

  kontakt@stanowska-szkolenia.pl

  669-998-609